Walka o Tybet [HD]

Pierwszy dokument, w którym o tragedii Tybetańczyków mówią chińscy eksperci. Pisarz Wang Lixiong, historyczka Li Jianglin i geograf Wang Weiluo na podstawie zebranych dokumentów i planów inwestycji gospodarczych rozprawiają się z kłamstwami głoszonymi na temat Tybetu przez chińską propagandę. Piętnują ideę pokojowego wyzwolenia i fałszywe twierdzenia, które sugerują podobieństwa kulturowe między mieszkańcami Dachu Świata a obywatelami ChRL, uzasadniając chińską dominację w tamtym rejonie. Badacze zdecydowanie wskazują na to, że okupantowi od początku chodziło o zdobycie ziem zasobnych w bogactwa naturalne. Rabunkowa polityka komunistycznych władz wkrótce może doprowadzić do gigantycznej katastrofy ekologicznej nie tylko w Tybecie, ale całej Azji.

Podobne filmy

DODAJ KOMENTARZ