Materiał usunięty z uwagi na łamanie praw autorskich.

Metan. Szansa czy zagłada? [HD]

Naukowcy analizują pozytywne i negatywne aspekty wydobywania metanu z dna oceanów. Złoża hydratów na Syberii czy u wybrzeży Japonii mogłyby stanowić nowe źródło energii. Badacze obawiają się jednak negatywnego wpływu na środowisko naturalne. Uwolnienie dużych ilości gazu cieplarnianego mogłoby m.in. znacząco podnieść temperaturę na Ziemi.

Podobne filmy

DODAJ KOMENTARZ