Kosmos – Zaglądamy w czarną dziurę

„Zaglądamy w czarną dziurę”
Ten odcinek serii „Kosmos” przedstawia najnowsze badania dziwnych zjawisk fizycznych spowodowanych przez czarne dziury i pokazuje eksperymentalną metodę, która być może pozwoli na ich obejrzenie. To historia dedykowana naukowcom, którzy dążą do zobaczenie niewidzialnego. Czarne dziury zasysają wszystko, co znajduje się blisko, a ich potężne pole grawitacyjne sprawia, że cokolwiek do niej nie wpadnie, nie może jej opuścić. Nazywane są „czarnymi”, ponieważ całkowicie pochłaniają światło trafiające w horyzont i nie odbijają niczego. Ich występowania nie potwierdza bezpośrednia obserwacja, tylko siła analitycznego rozumowania naukowców, którzy widzą oddziaływanie czarnych dziur z otaczającą je materią i światłem. Samo ich istnienie było przedmiotem dialogu naukowego i polemiki przez dłuższy czas. Już w XVIII wieku John Michell i Pierre Simon de Laplace rozważali pojawienie się obiektu o tak silnym polu grawitacyjnym, że nie pozwala uciec nawet światłu. Jednak dopiero w latach 60. XX wieku naukowcy doszli do wniosku, że istnienie czarnych dziur jest logiczną konsekwencją ogólnej teorii względności.

Podobne filmy

DODAJ KOMENTARZ