Elegancki Wszechświat – Marzenie Einsteina

Od dobrych kilkudziesięciu lat fizycy kontynuują ostatnie i niedokończone dzieło Alberta Einsteina poszukując Świętego Graala nauki, teorii ostatecznie unifikującej wszystkie znane prawa natury i opisującej cały Wszechświat jednym koherentnym zbiorem równań. Obecnie naukowcy znajdują się na pierwszym z końcowych – tak im się przynajmniej wydaje – etapów. Przypuszczają, że intensywnie badana teoria superstrun stanowi podwaliny ostatecznego rozwiązania, które zostanie osiągnięte w niedalekiej przyszłości.

Podobne filmy

DODAJ KOMENTARZ