Dobry człowiek z Watykanu – Jan XXIII

Film przedstawia sylwetkę Jana XXIII – papieża, który zmienił oblicze Kościoła katolickiego w XX wieku. Dzięki niemu papiestwo zrezygnowało z wielu pompatycznych, dworskich form funkcjonowania, charakterystycznych dla średniowiecznej monarchii, a wybrało drogę dostosowania swego przekazu do warunków otaczającego go świata. Słowem kluczem, którym posługiwał się papież, było „aggiornamento”, czyli uwspółcześnienie, zaktualizowanie chrześcijańskiego orędzia, by lepiej trafiało do dzisiejszego człowieka. Zarazem Jan XXIII zwołał Sobór Watykański II, który stał się najważniejszym wydarzeniem, w historii Kościoła w XX wieku, nadając katolicyzmowi na świecie kierunek rozwoju na przyszłość. Choć papież ten był w Polsce bardzo popularny, nigdy nie doczekał się filmu dokumentalnego na swój temat. 27 kwietnia 2014 roku Jan XXIII zostanie (wspólnie z Janem Pawłem II) ogłoszony świętym.

Podobne filmy

DODAJ KOMENTARZ