Chwila, w której stanęło Słońce – Kepler, Galileusz i sklepienie niebieskie

„W epoce, w której nauka przeorała dotychczasową wizję świata, para wybitnych uczonych wspólnie przeciwstawiła się istniejącemu status quo. Zaskakująca przyjaźń dwóch astronów, Jana Keplera i Galileusza, która zmieniła bieg dziejów.”

Podobne filmy

DODAJ KOMENTARZ