Bastiony Rzeczypospolitej

Historię każdego kraju, który jak Polska, liczy przynajmniej tysiąc lat, obrastają mity i legendy. Przed wiekami w naszej mitologii Dniestr spełniał o wiele ważniejszą rolę niż dzisiaj Bug. Nad rzeką grupowały się wojska Rzeczypospolitej przed wyprawami na Mołdawię. Staczano bitwy z udziałem postaci znanych z podręczników historii i encyklopedii. Od czasów króla Władysława Jagiełły przez ponad 300 lat nurt rzeki wyznaczał południową-wschodnią granicę Rzeczypospolitej obojga, a właściwie trojga narodów. Granicę ważną dla całej, chrześcijańskiej Europy, albowiem po drugiej stronie Dniestru od XV aż do początków XIX wieku rozpościerała się domena islamu. Film dokumentalny o polskich twierdzach kresowych nad Smotryczem, Dniestrem i Żwanczykiem.

Podobne filmy

DODAJ KOMENTARZ