WSZYSTKIE FILMY2676 Videos

Sonderkommando – Żywe trupy z Auschwitz
0

Sonderkommando – Żywe trupy z Auschwitz

Film o Aushwitz jest relacją ocalonego świadka – Henryka Mandelbauma, pracującego niegdyś w Sonderkommando – specjalnej grupie roboczej. Byli to głównie Żydzi zmuszani do palenia zwłok w krematoriach Auschwitz. Bohater oprowadzając po pozostałościach obozu Auschwitz-Birkenau, opowiada jednocześnie swoją historię. Wspomina przyczyny rozbudowy obozu, relacje międzyludzkie oraz o mówi o infrastrukturze, która nie przetrwała wyzwolenia obozu […]

Na tropach pierwszego Europejczyka

Celem Luisa Quevedo jest dowiedzenie się skąd pochodzą Europejczycy. W tym celu udaje się w daleką podróż do Afryki i Azji, wraz z archeologiem – Eudaldem Carbonellim. Każdy czasem zadaje sobie pytanie o początki wszechświata, życia na ziemi, naszego gatunku.  Dziwne, jak niewiele wiemy o swoich korzeniach. W tym odcinku widzowie będą mogli dowiedzieć się więcej o historii swoich przodków.